top of page

Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager?


Als dga ben je verplicht een gebruikelijk loon uit je bv op te nemen. Er zijn hiervoor duidelijke richtlijnen, waar je onder bepaalde voorwaarden van af mag wijken. Zo gelden er marges waarbinnen het loon moet blijven. Hoe zit dit?

Gebruikelijk loon

Als dga moet je minstens een gebruikelijk loon uit je bv opnemen. Dit is per jaar in beginsel het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking óf

  • het hoogste loon van de werknemers die bij één van je bv's in dienst zijn óf

  • € 45.000.

Let op! Als je aannemelijk kunt maken dat een lager loon voor een vergelijkbare functie gebruikelijk is in de situatie waarbij het niet gaat om een dga, mag je van dit lagere loon uitgaan.

Bewijslast

In deze situatie ligt de bewijslast bij jou. Omgekeerd moet de inspecteur aannemelijk maken dat een hoger loon dan € 45.000 gebruikelijk is. De bewijslast ligt dan bij hem. Ook dient hij in dat geval een marge van 25% in acht te nemen. Wettelijk is daarom bepaald dat hij dan uit moet gaan van 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Gaat de inspecteur uit van een lager gebruikelijk loon dan € 45.000, dan geldt de marge van 25% niet.

Wat zei de rechter?

Een arrest van het gerechtshof in Den Haag waarin dit beslist werd, is onlangs door de Hoge Raad gefiatteerd. In deze zaak had een dga een gebruikelijk loon opgenomen van ruim € 13.000. De inspecteur ging hiermee niet akkoord en ging uit van een gebruikelijk loon van ruim € 35.000. De dga was van mening dat in dat geval ook een marge van 25% moest gelden, maar de rechters deelden deze mening niet. De navordering bleef dan ook in stand.

bottom of page