top of page

Agiostorting derdenrekening notaris valt in box 3


Als je het kapitaal in je bv wil vergroten, kan dit via een agiostorting. Gebruik je voor deze storting een derdenrekening bij een notaris, dan telt het vermogen bij jou nog steeds mee in box 3, totdat je er de beschikkingsmacht over verliest.

Wat is een agiostorting?

Een agiostorting is een van de middelen om het kapitaal in je bv te vergroten, bijvoorbeeld om te kunnen investeren. Een agiostorting is extra kapitaal dat door de aandeelhouders bovenop de nominale waarde van de aandelen gestort wordt. Het bedrag vormt een zogenaamde agioreserve en behoort tot het eigen vermogen van de vennootschap. Een agiostorting kan direct bij uitgifte van aandelen plaatsvinden of nadat de aandelen al zijn uitgegeven. De agiostorting moet formeel worden geregeld in een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Derdenrekening notaris

Bij een derdenrekening bij een notaris mag een notaris alleen betalingen doen in opdracht van de rechthebbenden. In een zaak waarin de Hoge Raad onlangs uitspraak heeft gedaan, komt deze tot de conclusie dat de aandeelhouder na storting op de derdenrekening nog steeds de rechthebbende is. Het gestorte bedrag telt daarom bij hem nog steeds mee als vermogen in box 3.

Geen afdwingbare verplichting

Dat het op de derdenrekening gestorte bedrag enige weken later naar de bv wordt overgemaakt, doet niet ter zake. Op de peildatum van 1 januari bestond er namelijk geen afdwingbare verplichting tot de agiostorting.

Tip: wil je je vermogen in box 3 verlagen via een agiostorting, zorg er dan voor dat de bv de beschikkingsmacht over het vermogen vóór de peildatum van 1 januari heeft.

Laat het ons gerust weten als je vragen hebt over het meetellen van een agiostorting in box 3.

bottom of page