top of page

Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september!


Heb je in het studiejaar 2018/2019 werknemers in dienst die gebruik maken van een praktijk- of werkleerplaats? Vergeet dan niet tijdig de Subsidie Praktijkleren aan te vragen.

Let op! Voor het school- c.q. studiejaar 2018/2019 kan je een aanvraag indienen tot en met 16 september 2019 uiterlijk 17.00 uur.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidie is vooral gericht op mbo’ers. Je moet de subsidie na afloop van de begeleiding aanvragen.

Maximaal € 2.700

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per werknemer per jaar. Bij overschrijding van de beschikbare budgetten kan de subsidie lager uitvallen.

Voorwaarden

Per onderwijscategorie gelden aanvullende voorwaarden. Zo moet je veelal erkend zijn als leerbedrijf om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Administratie

De subsidieregeling vereist ook dat je een deugdelijke administratie bijhoudt met betrekking tot de in dienst zijnde leerlingen. Hieruit moet blijken dat je aan de voorwaarden voor de subsidie voldoet. Bij gebleken gebreken kan de subsidie worden teruggevorderd.

Vragen over de Subsidieregeling Praktijkleren? We horen het graag.

bottom of page