top of page

Mogelijk minder overdrachtsbelasting starters


Het kabinet overweegt om de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen. Dit meldde RTL-nieuws eerder. De overdrachtsbelasting voor woningen bedraagt 2%. Op nieuwbouwwoningen drukt geen overdrachtsbelasting.

Deel aflossingsvrij?

Een andere optie om de woningmarkt voor starters beter toegankelijk te maken, is toestaan dat starters een deel van hun hypotheek aflossingsvrij houden, zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. Ook dit vereist een wetsaanpassing.

Uitvoering

Het kabinet acht het van belang dat een en ander wel uitvoerbaar blijft, aangezien de Belastingdienst nu al overbelast raakt. Daarom zou het Kadaster en het notariaat bij de uitvoering behulpzaam moeten zijn.

Twijfel over voordeel

Zonder overdrachtsbelasting wordt een gemiddelde koopwoning ruim € 6.000 goedkoper. De Vereniging Eigen Huis betwijfelt of dit voordeel ook werkelijk zal optreden en verwacht een prijsstijging door de maatregelen.

Let op! De definitieve plannen worden pas op Prinsjesdag bekend.

#overdrachtsbelasting #starter #eigenwoning

bottom of page