top of page

WOZ-waarde van een recreatieterrein?


Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van een recreatieterrein bestaan aparte regels. Deze zijn ook bepalend voor de vraag of de op een recreatieterrein aanwezige bebouwing meegenomen moet worden bij het bepalen van de WOZ-waarde.

Wettelijke definitie

Onroerende zaken die, naar de omstandigheden beoordeeld, één terrein vormen voor verblijfsrecreatie en ook als zodanig worden geëxploiteerd, moeten volgens de wettelijke definitie voor de WOZ als één geheel worden gedefinieerd.

Waarde afzonderlijk vastgesteld

Onlangs bracht de eigenaar van een recreatieterrein zijn zaak voor de rechter, omdat de gemeente voor alle op het terrein aanwezige stacaravans en chalets een afzonderlijke waardebepaling had toegepast.

De eigenaar was van mening dat het terrein als één geheel gewaardeerd had moeten worden. Verder was hij van mening dat hij geen eigenaar was van de op het terrein aanwezige stacaravans en chalets, zodat de waarde ervan niet meegenomen mocht worden bij het vaststellen van de WOZ-waarde.

Recht van opstal?

Uit de uitspraak blijkt dat het voor de WOZ-waarde van belang is of er voor de onroerende zaken een recht van opstal is gevestigd. Zo ja, dan moeten de objecten apart worden gewaardeerd.

In deze zaak was er geen recht van opstal gevestigd. De stacaravans en chalets stonden vast aan de grond en waren daardoor via natrekking eigendom van de exploitant van het recreatieterrein geworden.

Eén waarde, inclusief onroerende zaken

De conclusie van de rechter was dan ook dat het recreatieterrein als één geheel gewaardeerd moest worden voor de WOZ, maar wel inclusief de waarde van de stacaravans en chalets.

bottom of page