top of page

31 oktober deal or no-deal Brexit? Ben jij voorbereid?


Of er nu wel of niet een Brexit komt op 31 oktober, je moet in ieder geval voorbereidingen treffen. Heb je al in kaart gebracht wat een deal of no-deal (harde Brexit) voor jouw onderneming betekent? De Rijksoverheid en werkgeversorganisaties verzoeken ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK) met klem knelpunten in kaart te brengen. Voorkom verrassingen en onderneem actie!

Ga daarom voor je bedrijf na welke stappen je moet ondernemen. Want als het VK zonder afspraken uit de Europese Unie stapt, gelden na 31 oktober andere handelsregels, namelijk die van de Wereldhandelsorganisatie. De gevolgen voor je bedrijf kunnen groot zijn, ook als je niet rechtstreeks zakendoet met het VK. De volgende onderwerpen helpen je op weg met een goede voorbereiding.

 1. Brexit: zes knelpunten voor bedrijf bij een no-deal

 2. Regel tijdig je douanezaken

 3. Brexit en btw? Vraag art. 23-vergunning snel aan

 4. Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit

 5. Bereid je voor met de Brexit-voucher!

1. Brexit: zes knelpunten voor bedrijf bij een no-deal

Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder deal, dan gelden de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Je doet dan zaken met een zogeheten ‘derde land’. Als ondernemer krijg je bijvoorbeeld te maken met:

 1. Hoge importheffingen

In een no deal-scenario maakt het VK geen deel meer uit van de interne markt en de douane-unie en zijn er ook geen specifieke handelsafspraken gemaakt met de EU. Het VK wordt dan een ‘derde land’ waarmee geen handelsafspraken zijn gemaakt. Voor goederen die je in- of uitvoert, betaal je dan dezelfde heffingen als ondernemers uit andere landen waarmee geen extra afspraken zijn gemaakt. Deze heffingen zijn per product bepaald en kunnen erg hoog zijn. Een overzicht is te vinden op de site van de WTO.

 1. Andere btw-procedures

Ook de procedures voor btw zullen bij een no-deal veranderen. Je kunt bij de Belastingdienst of bij de Douane nagaan welke btw-regelingen dan voor jou gelden en wanneer en aan wie je in dit scenario btw moet afdragen.

 1. De meest vergaande douaneprocedures

Je krijgt bij een no-deal veel meer met de Douane te maken dan voorheen als je zakendoet met het VK. De Douane heeft daarom een stappenplan ontwikkeld dat inzichtelijk maakt wat je moet doen. Zorg bijvoorbeeld dat je tijdig een EORI-nummer hebt.

 1. Veranderingen voor certificaten en intellectueel eigendom

Na de Brexit kunnen intellectuele eigendomsrechten vervallen in het VK. En certificaten moeten worden omgezet naar een EU-keuringsinstantie. Via de Brexit Impact Scan krijg je informatie over wat voor welk certificaat geldt.

 1. Verlies van markttoegang

Voor diensten gelden bij een no-deal de afspraken uit de General Agreement on Trade in Services (GATS). Dit kan mogelijk betekenen dat je straks geen diensten meer kunt aanbieden of afnemen op de Britse markt. Ga vast na wat dit voor jouw onderneming kan betekenen en wat je alternatieven zijn.

 1. Registratie Britse werknemers

Heb je Britse werknemers in dienst? Zij moeten in elk geval voor 31 oktober 2019 staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen in hun gemeente. Leg daarvoor nu al contact met de IND.

Tip: misschien doe je zelf niet rechtstreeks zaken in of met het VK, maar jouw toeleveranciers of afnemers wel. Ga tijdig met hen in gesprek over wie welke verantwoordelijkheid neemt bij een no deal-Brexit. Eventuele risico’s hoeven immers niet allemaal bij één partij te liggen.

2. Regel tijdig je douanezaken

Heb je geen ervaring met douanezaken, maar handel je wel met het VK? Dan is het verstandig om alvast een aantal zaken na te gaan of te regelen bij een no-deal. Daarom deze vijf tips:

 1. Zorg voor een identificatienummer voor de Douane Als het VK zich terugtrekt uit de EU, heb je een zogeheten EORI-nummer voor de Douane nodig om straks zaken te kunnen doen in en met het VK. Je hebt dit nummer nodig voor alle douanecontacten, bijvoorbeeld om aangifte te doen. Als je uitsluitend aangifte in Nederland doet, kan je het nummer zelf samenstellen. Kijk op douane.nl hoe je dit doet. Ondernemers die (ook) aangifte in het buitenland doen, kunnen het nummer aanvragen via de Belastingdienst.

 2. Maak afspraken met je logistiek dienstverlener Heb je al met je logistieke dienstverleners gesproken over wat de Brexit voor jouw logistiek kan betekenen? Komen je producten wel op tijd na de Brexit? Check ook of je je eigen leveringsvoorwaarden moet aanpassen.

 3. Regel je btw-zaken Met de ‘verleggingsregeling bij import uit niet-EU-landen’ hoef je bij import uit het VK straks de btw niet meteen bij de Douane te betalen. Dit kan later, zodra je de periodieke btw-aangifte doet. Daar heb je wel een zogeheten vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting nodig. Voor een uitgebreide uitleg: zie het derde artikel ‘Brexit en btw? Vraag art. 23-vergunning snel aan’.

 4. Verschillende douanevergunningen Als je handel drijft met het VK kan het zijn dat je één of meer vergunningen van de Douane nodig hebt. Bijvoorbeeld als je goederen uit het VK haalt die nog niet worden ingevoerd of als je goederen uit het VK haalt om hier te bewerken en daarna weer terugstuurt naar het VK. Kijk op de site van de Belastingdienst of en welke vergunning je nodig hebt. Let op: vergunningen aanvragen kost tijd, regel het zo snel mogelijk.

 5. Vooraf zekerheid over douanerechten Met een ‘Bindende Tarief Inlichting’ (BTI) van de Douane weet je als importeur welk douanetarief je moet betalen voor welke goederen. Zo heb je van tevoren zekerheid over de goederencode voor jouw specifieke goederen en over welk tarief daarbij hoort. Over de tarieven kunnen het VK en de EU later eventueel nog andere afspraken maken, over de tariefindeling (de BTI) niet.

Let op! Een goede voorbereiding kost tijd. Het is al snel 31 oktober.

3. Brexit en btw? Vraag art. 23-vergunning snel aan

Voorkom dat je telkens bij invoer uit het VK aangifte moet doen en btw moet betalen over deze goederen. Dat is namelijk het geval als het VK uit de EU stapt bij een no-deal. Hoe regel je dat?

Daarvoor vraag je een vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting aan. Hierdoor hoef je geen btw te betalen bij de Douane. In plaats daarvan geef je de te betalen btw over de invoer in één keer aan bij de eerstvolgende btw-aangifte. Doe je niets, dan moet je iedere keer dat je goederen invoert, aangifte doen en btw betalen bij de Douane.

Let op! De Belastingdienst roept ondernemers op zo snel mogelijk het aanvraagformulier voor de artikel 23-vergunning in te leveren. Wees er snel bij! Wij kunnen je helpen met de aanvraag.

Wanneer de vergunning gebruiken?

Je kunt de vergunning artikel 23 voor de invoer van goederen uit het VK gebruiken vanaf het moment dat het VK op 31 oktober van dit jaar met een no-deal uit de EU stapt.

4. Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft eerder aangegeven om met fiscaal overgangsrecht – anders dan voor de douanewetgeving – te komen als er op 31 oktober sprake zal zijn van een harde Brexit. Een harde Brexit leidt namelijk direct tot een andere fiscale behandeling van bedrijven en burgers.

Als het VK per 31 oktober met een no-deal uit de EU stapt, wordt het VK een zogeheten ‘derde land’ en gaan er andere handels- en fiscale afspraken gelden.

Fiscale eenheid

Zo heeft een no deal-Brexit, aldus de staatssecretaris in zijn brief, gevolgen voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, waarbij bijvoorbeeld een zogeheten topmaatschappij in het VK is gevestigd. Na een no deal-Brexit wordt een dergelijke fiscale eenheid van rechtswege verbroken, zo staat in de brief.

Verlies recht aftrekposten

Ook Nederlanders die in het VK woonachtig zijn en van wie het inkomen (deels) in Nederland is belast, verliezen na de Brexit het recht op eventuele persoonsgebonden aftrekposten. En zo zijn er meer voorbeelden waar een no-deal direct fiscale gevolgen heeft voor bedrijven en burgers.

Overgangsrecht

Snel wil daarom een regeling voor burgers voor een aantal belastingwetten voor het lopende belastingjaar, waarbij het VK nog wordt beschouwd als onderdeel van de EU. Hierdoor blijft het huidige fiscale regime voorlopig van toepassing. Daarnaast wil hij ook overgangsrecht voor bedrijven, bijvoorbeeld wat betreft de fiscale eenheid en bijvoorbeeld om te voorkomen dat in hetzelfde boekjaar verschillende fiscale behandeling plaatsvindt over hetzelfde feitencomplex.

5. Bereid je voor met de Brexit-voucher!

Doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat jouw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die je helpt om je voor te bereiden. Vraag hem aan!

Met de voucher krijg je subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor je onderneming. Je krijgt een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 (exclusief btw). Er zijn voorwaarden voor het verkrijgen en aanvragen van een Brexit-voucher.

Let op! De voucher is zes maanden geldig. Dat betekent dat de activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt, binnen deze periode moeten plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal zes maanden. De voucher is niet overdraagbaar.

De eerste stap: de Brexit Impact Scan

De eerste stap is om te kijken of je bedrijf geraakt gaat worden door de Brexit en wat de gevolgen daarvan zijn. Denk daarbij aan vragen over onder meer import en export, transport, het gebruik van digitale diensten en toeleveranciers. Heb je bijvoorbeeld nagedacht over dataopslag? Is de host van jouw site in de VK gevestigd? Door het invullen van de Brexit Impact Scan op de site www.brexitloket.nl (een initiatief van de Rijksoverheid) breng je de gevolgen in kaart. Als blijkt dat je bedrijf door de Brexit wordt geraakt en je verrassingen wil voorkomen, kan je een Brexit-voucher aanvragen.

Wie kan een voucher aanvragen?

Je kan een Brexit-voucher aanvragen:

 • Als je een Nederlandse mkb-onderneming hebt. Ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn uitgesloten.

 • Als je bestaande economische belangen hebt in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

Waarvoor is de voucher?

Je kunt de Brexit-voucher aanvragen voor:

 • Advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten.

 • Het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

Let op! De eigen tijd die je besteedt tijdens het adviestraject wordt niet door de voucher vergoed. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorwerk

Voordat je een aanvraag voor een voucher indient, moet je voorwerk verricht hebben. Bij de aanvraag moet je een cv van de adviseur of de externe deskundige en een gespecificeerde offerte voegen.

Tip: wij hebben op hoofdlijnen verteld wanneer je een Brexit-voucher kunt aanvragen. Ben je van plan een Brexit-voucher aan te vragen en wil je daar meer over weten? Kijk dan op rvo.nl.

We geven je hier, in samenwerking met de Douane en de site hulpbijbrexit.nl (initiatief van de rijksoverheid, VNO-NCW, MKB-Nederland en de banken) en Brexitloket.nl, enkele handreikingen. Neem contact op als je meer wil weten. We denken graag met je mee.

Hoewel bij de samenstelling van dit nieuwsitem de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Verschijningsdatum: 12-09-2019.

bottom of page