top of page

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting


In onderstaande tabel staan de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (belastbaar inkomen uit werk en woning). Deze gelden vanaf 2020 voor alle belastingplichtigen die zijn geboren op of na 1 januari 1946 en die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2020

Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan Tarief 2020

1e schijf - € 68.507 37,35 %

2e schijf €68.507 - 49,50%

En dit is het doel voor 2021:

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2021

Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan Tarief 2021

1e schijf - € 68.507 37,10%

2e schijf € 68.507 - 49,50%


bottom of page