top of page

Top 10 eindejaartips voor de ondernemer


Welke financiële zetten kan je als ondernemer of dga vóór 1 januari 2020 nog doen om het jaar slim af te sluiten? We hebben tien tips voor je op een rij gezet. Je leest ze hieronder.

1. Gebruik de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) optimaal

Keer ook dit jaar vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers belastingvrij uit tot een bedrag van 1,2% van de loonsom van je bedrijf. Benut deze vrije ruimte optimaal en houd er rekening mee dat deze vrije ruimte volgend jaar voor de eerste € 400.000 van de loonsom 1,7% bedraagt en 1,2% over het meerdere. Kom je dit jaar vrije ruimte tekort, dan kan je vergoedingen en verstrekkingen wellicht beter doorschuiven naar 2020. Overschrijd je de vrije ruimte, dan betaal je als werkgever namelijk 80% belasting over het meerdere. Ook als dga mag je gebruik maken van de vrije ruimte in de WKR.

2. Dit jaar nog dividend uitkeren?

Het belastingtarief van box 2 stijgt in 2020 van 25 naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, met name als je het dividend consumptief gebruikt of gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening bij je bv. Houd er wel rekening mee dat je over uitgekeerd dividend in privé belasting betaalt in box 3, als je het niet vóór 1 januari 2020 besteedt. Hoeveel belasting je betaalt, hangt af van de omvang van je vermogen. Dit kan maximaal oplopen tot 1,68% over je vermogen. Je voorkomt dit door het uit te keren dividendbedrag weer als agio terug te storten in box 2. Bespreek met onze relatiebeheerder wat in jouw situatie verstandig is.

3. Koop elektrische auto vóór 2020

Als je van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2019 te doen. Vanaf 2020 gaat de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 8%. Bovendien geldt deze 8%-bijtelling slechts voor de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 50.000 zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaal je 22%. De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

4. Voorkom een desinvesteringsbijtelling

Heb je in 2015 gebruik gemaakt van de investeringsaftrek en verkoop je het bedrijfsmiddel weer, dan krijg je te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit betekent dat je een gedeelte van de destijds ontvangen investeringsaftrek weer moet terugbetalen. Je voorkomt dit door het bedrijfsmiddel pas in 2020 te verkopen.

5. Houd rekening met vermogenstoets toeslagen

Als je in aanmerking wil komen voor toeslagen, mag je op 1 januari van het jaar niet te veel vermogen bezitten. Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget is voor 2019 het maximum € 114.776. Heb je een partner, dan geldt een maximum van € 145.136. Voor de huurtoeslag geldt een maximum van € 30.360, respectievelijk € 60.720 als je een partner hebt. De bedragen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar zullen naar verwachting iets hoger liggen. Heb je een vermogen boven de genoemde maxima én recht op een of meer toeslagen, dan kan het raadzaam zijn je vermogen te drukken. Bijvoorbeeld door een deel van de hypotheek af te lossen of een geplande, grotere aankoop naar voren te halen. Ondernemers kunnen ook minder vermogen uit het bedrijf naar privé halen, of juist meer vermogen vanuit privé naar het bedrijf overbrengen. Laat je door ons goed adviseren of je actie moet ondernemen en wat in jouw geval verstandig is.

6. Verminder als dga je gebruikelijk loon

Kostenvergoedingen kan je in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Ook de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon. Bij een auto van bijvoorbeeld € 60.000 en een bijtelling van 22%, kan je het gebruikelijk loon dus € 60.000 x 22% = € 13.200 lager vaststellen. Door de vermindering van het gebruikelijk loon, dat in 2019 minstens € 45.000 moet bedragen, betaal je als dga minder belasting in box 1.

7. Nog dit jaar boetevrij inkeren

Als je inkomsten in box 2 niet opgeeft, kan je hiervoor een navordering plus boete ontvangen. Je kan dit jaar een boete nog voorkomen of verminderen door tijdig in te keren. Dit betekent dat je de inkomsten alsnog opgeeft binnen twee jaar nadat je aangifte hebt gedaan of had moeten doen. Geef je de inkomsten na deze twee jaar alsnog op, dan krijg je een lagere boete. Deze ‘inkeerregeling’ geldt nu ook voor inkomsten die belast zijn in box 2, zoals dividend. Deze mogelijkheid gaat per 2020 verdwijnen.

De inkeerregeling geldt nu ook voor binnenlandse inkomsten in box 3, maar ook dat gaat vanaf 2020 verdwijnen. Heb je dus inkomen in box 2 of binnenlandse inkomsten in box 3 verzwegen, keer dan nog dit jaar in als je navorderingen met boetes wil voorkomen.

8. Speel in op nieuwe fietsenregeling

In 2020 wordt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak ingevoerd. Net als bij de auto wordt een bijtelling berekend over de consumentenadviesprijs van de fiets, als deze voor privégebruik ter beschikking staat. Als de fiets ter beschikking staat voor woon-werkverkeer, word je verondersteld de fiets ook privé te gebruiken. De bijtelling voor de fiets gaat 7% bedragen. Deze bijtelling wordt tot je inkomen gerekend en hierover betaal je belasting. De bijtelling omhelst niet eventuele accessoires die worden aangeschaft, zoals regenpakken, fietstassen etc. Daarvoor gelden de normale regels van de werkkostenregeling. Je kan op de regeling inspelen door een fiets pas vanaf 2020 op de zaak te zetten. Tot die tijd kan je bijvoorbeeld de eigen fiets gebruiken voor zakelijke ritten, waaronder woon-werkverkeer, en hiervoor € 0,19/km ten laste van de winst brengen. Als het nog lukt, kan je ook met de Belastingdienst afstemmen nu al de 7%-bijtelling toe te passen.

9. Laatste mogelijkheid voor korting opgebouwd pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Als dga heb je nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat je met reeds opgebouwd pensioen wenst te gaan doen. Je kan:

  • fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde, gevolgd door afkoop met 19,5% korting en zonder revisierente;

  • fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde, gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting;

  • het bestaande pensioen in eigen beheer bevriezen.

De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015, of de fiscale waarde per afkoopdatum als die lager is dan de waarde eind 2015. Koop je af in 2019, dan ben je derhalve loonheffing verschuldigd over 80,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast. Bij afkoop in 2019 ben je bovendien geen 20% revisierente verschuldigd.

10. Verminder je vermogen in box 3

Bezit je veel vermogen in privé, dan betaal je hierover in box 3 belasting. Deze belasting loopt op naarmate je over meer vermogen beschikt. In 2019 betaal je over een belastbaar vermogen van meer dan € 989.736 zelfs 1,68% belasting over het vermogen, ongeacht het behaalde rendement. Het kan bij een hoog privévermogen dan ook lonend zijn om een deel hiervan aan te wenden in je bedrijf. Op deze manier betaal je minder belasting in box 3.

bottom of page