top of page

Betaal hypotheekrente vooruit


Valt jouw inkomen in 2020 in een lager tarief dan in 2019 en/of wil je je box 3-vermogen verlagen, dan is het wellicht financieel aantrekkelijk om in 2019 de hypotheekrente vooruit te betalen.

De hypotheekrente wordt in 2019 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief en het box 3-vermogen zal per 1 januari 2020 lager zijn.

Let op! Je mag maximaal de in 2019 vooruitbetaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2020 in 2019 in aftrek brengen.

Let op! Trek je de hypotheekrente in 2019 af tegen het tarief van de hoogste schijf, dan behaal je in ieder geval een voordeel van 3%-punt. Het maximum waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken, wordt in 2020 namelijk verder verlaagd van 49 naar 46%. De aftrek van hypotheekrente en andere aftrekposten zal vanaf 2020 versneld worden afgebouwd naar 37,05% in 2023. Ook het tarief van de 2e schijf daalt in 2020, namelijk van 38,1 naar 37,35%.


bottom of page