top of page

Koop elektrische auto vóór 2020


Als je van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2019 te doen. Vanaf 2020 gaat de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 8%.

Bovendien geldt deze 8%-bijtelling slechts voor de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 50.000 zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaal je 22%. Ook nu geldt de lage bijtelling voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor de elektrische auto waarvan na datum eerste toelating de termijn van 60 maanden voorbij is. Is de auto vóór 2017 voor het eerst toegelaten op de weg, dan geldt na afloop van de 60-maandentermijn als uitgangspunt zelfs een bijtelling van 25%. Van deze auto’s zal na deze periode de bijtelling dus fors stijgen.

Tip: overweeg om de auto over te brengen naar privé en zakelijke kilometers te declareren tegen

€ 0,19/km. Als je ondernemer bent in de inkomstenbelasting, moet je wel een bijzondere reden hebben om de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen.

Tip: wordt de bijtelling voor jou in 2020 fors hoger, dan kan je overwegen de auto in 2020 nog maximaal 500 kilometer privé te gebruiken en zo de bijtelling te voorkomen.


bottom of page