top of page

Maak (klein)kinderen blij met een schenking


Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kan je in 2019 je kinderen belastingvrij € 5.428 schenken en je kleinkinderen of derden € 2.173.

Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 26.040;

  • € 54.246 als het bedrag gebruikt wordt voor een studie;

  • € 102.010 als het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

Let op! De eenmalige schenking van € 102.010 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Houd wel rekening met de voorwaarden van deze schenking.

Tip: schenk je nog in 2019, dan vermindert de schenking je vermogen in box 3, wat bij jou tot belastingbesparing leidt.


bottom of page