top of page

Maximeer investeringsaftrek bij gebruik herinvesteringsreserve


Als je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve.

Bij latere aankoop van een ander bedrijfsmiddel kan je de herinvesteringsreserve hierop afboeken. Zodoende hoef je de boekwinst niet ineens af te rekenen.

Tip: voor de bepaling van de investeringsaftrek mag je kiezen of je met een afgeboekte herinvesteringsreserve rekening wenst te houden. Je mag dit zelfs per bedrijfsmiddel aangeven. Op deze manier kan je er – binnen zekere grenzen – een maximale investeringsaftrek uit slepen.

Let op! Als je voor een bedrijfsmiddel ook de milieu- of energie-investeringsaftrek (MIA/EIA) krijgt, moet je voor deze aftrekken wel uitgaan van hetzelfde bedrag. Een hogere investeringsaftrek door afboeking van de herinvesteringsreserve kan dan dus een lagere MIA of EIA opleveren.


bottom of page