top of page

Leasekosten auto vervoerskosten bij ziekte


Als in jouw gezin een of meer personen ziek zijn, maak je wellicht meer vervoerskosten dan een vergelijkbaar gezin. Die kosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Eerder heeft het Hof Den Bosch een uitspraak gedaan over de berekening van dergelijke vervoerskosten.

Zorgkosten aftrekbaar

Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Wat je hierbij in acht moet nemen, is dat altijd een deel van de zorgkosten niet aftrekbaar is. Welk deel niet aftrekbaar is, hangt af van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger dit inkomen is, des te meer je zelf moet bijdragen en dus minder kunt aftrekken.

Ook vervoerskosten aftrekbaar

Ook vervoerskosten in verband met ziekte zijn aftrekbaar. Bijvoorbeeld de kosten van het gebruik van je auto voor een bezoek aan de specialist. Je mag uitgaan van de werkelijke kosten.

Vergelijkbaar gezin?

Het hof besliste dat er voor het berekenen van de vervoerskosten van een vergelijkbaar gezin uit mocht worden gegaan van Nibud-cijfers. De inspecteur had cijfers van het CBS gehanteerd, maar die vond het hof minder geschikt.

Meer vervoerskosten dan vergelijkbaar gezin

Ook kan het zijn dat je meer vervoerskosten maakt dan een vergelijkbaar gezin waarvan de personen niet ziek zijn. Bijvoorbeeld omdat je minder kunt lopen en dus vaker de auto gebruikt. De extra kosten die je maakt in vergelijking met dit maatgezin, zijn dan aftrekbaar. Voor wat betreft de vervoersuitgaven van dit maatgezin moet onder meer rekening worden gehouden met gezinssamenstelling en inkomen.

Bijtelling leaseauto vervoerskosten

In bovengenoemde rechtszaak had de belastingplichtige de beschikking over een leaseauto van de zaak. Voor het berekenen van de totale vervoerskosten van het gezin mocht de bijtelling ook meegeteld worden bij de vervoerskosten.

Let op! Er hoefde dus niet te worden uitgegaan van de over de bijtelling te betalen belasting.

bottom of page