top of page

Hoeveel betaalt de fiscus mee aan het kerstpakket?


Traditiegetrouw ontvangen de meeste werknemers en relaties dit jaar weer een kerstpakket. Welk deel komt daarbij voor rekening van de fiscus?

Onbelast kerstpakket

De kerstpakketten voor het personeel zijn in beginsel belast, wat betekent dat je loonheffing moet inhouden. Natuurlijk wil je dit niet, en dus kan je de kerstpakketten beter onderbrengen in de werkkostenregeling. Ze zijn dan voor de werknemers onbelast.

Let op! Alleen als je dit jaar aan vergoedingen en verstrekkingen meer besteedt dan 1,2% van de fiscale loonsom, betaal je als werkgever 80% belasting via de eindheffing.

Kerstpakket voor derden

Kerstpakketten voor derden, zoals relaties, zijn in beginsel bij deze derden belast. De ontvanger moet dit dus zelf aangeven. Wil je deze belasting voor je rekening nemen, dan kan dit alleen als je hetzelfde kerstpakket dat je werknemers ontvangen, ook aan relaties verstrekt. Voor geschenken tot € 136 is dit 45%, voor duurdere geschenken 75%. Je moet je relaties hierover ook informeren.

Aftrekbaar van de winst?

Kerstpakketten voor personeel zijn belast en bij jou 100% aftrekbaar van de winst. Dit is ook zo als je het kerstpakket onderbrengt in de werkkostenregeling en het pakket dus voor de werknemer onbelast is.

Kerstpakket relatie aftrekbaar?

Kerstpakketten voor relaties zijn voor jou beperkt aftrekbaar. Voor bv’s in beginsel voor 73,5% en voor niet-bv’s in beginsel voor 80%. Je kan er echter ook voor kiezen een vast bedrag niet ten laste van de winst te brengen. Dit is alleen gunstig als je in een jaar erg veel uitgeeft aan zogenaamd gemengde kosten, zoals kerstpakketten en relatiegeschenken.

bottom of page