top of page

Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei


Vanaf 1 maart 2022 kan je de aangifte inkomstenbelasting 2021 indienen. Als je geen uitstel aanvraagt, moet deze aangifte vóór 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn.


Geen belastingrente bij aangifte vóór 1 mei

Levert jouw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kan je te maken krijgen met belastingrente. Dit is te voorkomen door vóór 1 mei 2022 jouw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente.


Let op! Als de Belastingdienst bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting afwijkt van jouw aangifte, kan de Belastingdienst alsnog belastingrente berekenen.


Hoogte belastingrente

Komt de aangifte inkomstenbelasting 2021 na 30 april 2022 bij de Belastingdienst binnen? Dan berekent de Belastingdienst 4% belastingrente vanaf 1 juli 2022. De rente wordt berekend tot en met 6 weken na de dagtekening van de aanslag. Deze periode is korter als 19 weken na binnenkomst van de aangifte eerder is. Dan eindigt de renteperiode op dat moment.


Voorbeeld | Je doet op 10 mei 2022 aangifte inkomstenbelasting 2022 naar een te betalen bedrag van € 10.000. Met dagtekening 15 augustus 2022 wordt aan jou een aanslag opgelegd met belastingrente. De belastingrente is berekend vanaf 1 juli 2022 tot en met 20 september 2022: zes weken na 15 augustus 2022 is 26 september 2022, 19 weken na 10 mei 2022 is 20 september 2022. De rente bedraagt € 89.


Geen belastingrente bij aanvraag voorlopige aanslag vóór 1 mei

Voor ondernemers zal het over het algemeen niet mogelijk zijn om al vóór 1 mei 2022 aangifte inkomstenbelasting 2022 in te dienen. Dit zal ook gelden voor sommige particulieren. In zo’n geval kan uitstel voor het indienen van de aangifte gevraagd worden. Het is dan wel verstandig om vóór 1 mei 2022 te verzoeken om een voorlopige aanslag. In dat geval berekent de Belastingdienst namelijk ook geen belastingrente.


Tip: zorg dat de voorlopige aanslag zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij de werkelijkheid. Bij een te lage voorlopige aanslag betaal je later anders alsnog belastingrente.


Comments


bottom of page