top of page

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting


Prinsjesdag | De tarieven in de vennootschapsbelasting blijven gelijk. De vorig jaar aangekondigde verlenging van de tariefschijf is opgenomen in het Belastingplan. Het tarief van 25% gaat in 2022 gelden bij winsten hoger dan € 395.000.


Vennootschapsbelasting 2021 2022

Winst tot € 245.000 in 2021/

€ 395.000 in 2022 15,0% 15,0%

Winst vanaf € 245.000 in 2021/

€ 395.000 in 2022 25,0% 25,0%


Tip: als de verwachte winst van een fiscale eenheid voor 2022 ruim hoger is dan € 395.000, dan kan je met het verbreken van de fiscale eenheid een tariefvoordeel behalen. Dit komt doordat je dan meerdere keren gebruik kan maken van het opstaptarief. Hoewel het tariefvoordeel eenvoudig te berekenen lijkt, kan het verbreken van de fiscale eenheid mogelijk voor jou onvoorziene nadelen met zich meebrengen die niet tegen het tariefvoordeel opwegen. Bekijk dus tijdig of dit voor jou aantrekkelijk is.


Het gecombineerde tarief vennootschapsbelasting-inkomstenbelasting is als volgt:


Gecombineerd tarief VPB/IB 2021 2022

Winst tot € 245.000 37,87% 37,87%

Winst vanaf € 245.000 tot € 395.000 45,18% 37,87%

Winst vanaf € 395.000 45,18% 45,18%


Comments


bottom of page