top of page

Aanvragen TVL vanaf 25 november


Ondernemers kunnen sinds 25 november 2020 12:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode oktober tot en met december 2020. Aanvragen moet online bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).


Open voor alle sectoren

De aanvraag staat open voor bedrijven in alle sectoren van de economie, met uitzondering van de financiële sector. Voor het verkrijgen van de tegemoetkoming hoeft een bedrijf, in tegenstelling tot de eerdere TVL, dus niet ingedeeld te zijn in een bepaalde sector en ook niet te beschikken over een speciale SBI-code. Deze versoepelde voorwaarde geldt vooralsnog alleen voor genoemde periode oktober tot en met december 2020.


Voorwaarden

Bedrijven moeten wel voldoen aan de reguliere voorwaarden voor het verkrijgen van de TVL. Zo moeten de vaste lasten in bovengenoemde periode ten minste € 3.000 bedragen en moeten bedrijven minder dan 250 werknemers in dienst hebben.


Omvang tegemoetkoming

De TVL bedraagt maximaal 50% van de vaste lasten bij 100% omzetverlies. Daartoe wordt de omzet in de periode oktober tot en met december 2019 vergeleken met die in de periode oktober tot en met december 2020.


Let op! Je krijgt geen vergoeding op basis van je werkelijke vaste lasten, maar op basis van branchegemiddelden.


Maximaal € 90.000

De tegemoetkoming is gemaximeerd op € 90.000 voor de periode oktober tot en met december 2020. De tegemoetkoming is aan te vragen tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.


Extraatje horeca

De horeca krijgt een extra subsidie van ongeveer 2,75% van de omzetderving. De uitwerking en voorwaarden van de regeling worden nog bekendgemaakt. De subsidie bedraagt gemiddeld ongeveer € 2.500 per onderneming. Hiervoor hoeft geen aparte aanvraag ingediend te worden. De subsidie zal namelijk automatisch bij de TVL worden opgeteld.


Comments


bottom of page