top of page

Advieswijzer | Per 2023 energielabel C voor kantoor verplicht

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Kantoorpanden moeten per 2023 verplicht minimaal energielabel C hebben. Dit betekent dat veel kantoren de komende jaren moeten investeren in energiezuinige maatregelen, bijvoorbeeld door middel van isolerende maatregelen.


Energielabel C houdt in dat je per jaar maximaal 225 kWh per m2 per jaar aan fossiele brandstoffen mag gebruiken.


Uitzonderingen

Op de verplichting om een energielabel van minimaal niveau C te hebben, bestaan de volgende uitzonderingen:

 • De gebruiksoppervlakte van het kantoor, exclusief nevenfuncties, is minder dan de helft van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw. Van een nevenfunctie is sprake als het kantoor bijvoorbeeld ook over een verkoopbalie beschikt.

 • De gebruiksoppervlakte het kantoor inclusief nevenfuncties in het gebouw is minder dan 100 m2.

 • Het betreft monumenten; dit betreft rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten.

 • Het gaat om kantoorgebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt.

 • Het gaat om onteigende kantoorgebouwen of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet.

 • Het betreft kantoorgebouwen die geen energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen.

 • Het betreft kantoren waarbij de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan tien jaar.


Welk energielabel heeft jouw kantoor?

Heeft jouw kantoor al een energielabel, dan moet je energiebesparende maatregelen treffen als het label D, E, F of G is. Heeft jouw kantoor energielabel A, B of C, dan voldoet het kantoor aan de normen. Je bent dan niet wettelijk verplicht verdergaande energiebesparende maatregelen te nemen. Weet je niet welk energielabel jouw kantoor heeft? Check dit dan op www.ep-online.nl/ep-online.


GIS-viewer

Met de zogenaamde GIS-viewer bekijk je online of een kantoorgebouw al een energielabel bezit en welk label dit is.


Heeft jouw kantoor nog geen energielabel?

In dat geval zal je advies moeten inwinnen bij een energieadviseur. Denkt deze adviseur dat jouw pand energiezuinig is en in aanmerking komt voor een energielabel A, B of C, dan kan de energieadviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden.


Denkt de adviseur dat jouw pand in aanmerking komt voor een energielabel D, E, F of G, dan zal je energiebesparende maatregelen moeten treffen. Ook hiervoor kan je bij een energieadviseur terecht. Op verzoek kan een inschatting worden gemaakt van de benodigde maatregelen en de bijbehorende kosten om het kantoorpand van energielabel A, B of C te voorzien. Voor energiebesparende maatregelen bestaan diverse subsidies. Na uitvoering van de maatregelen kan je het energielabel aanvragen dat moet voldoen aan de wettelijke eisen.


Let op! Een energielabel is tien jaar geldig. Vanaf 2021 bestaat er een nieuwe methode voor deze labels, maar ook energielabels van vóór 2021 blijven tien jaar geldig.


Maatwerkadvies

Voor energiebesparende maatregelen kan je gebruikmaken van een energieprestatieadvies (EPA). Dit is een maatwerkadvies dat inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbeteringen. Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerd adviseur. Een overzicht van maatwerkadviseurs is de vinden op de website van QBIS. Een EPA-maatwerkrapport bied je onder meer:

 • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;

 • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;

 • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;

 • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen.


Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Zo komt bijvoorbeeld ook een EPA-advies in aanmerking voor de EIA. Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet je investering op de zogenaamde energielijst staan. In dat geval komt je investering in aanmerking voor de EIA, wat betekent dat je 45,5% van de investering als extra aftrek op de winst in mindering mag brengen.


Niet wachten met energiebesparende maatregelen

Uit cijfers blijkt dat de helft van alle kantoren nog geen energielabel heeft en dat 12% een energielabel heeft dat niet aan de normen voldoet. Het is dus van belang om meteen in actie te komen en na te gaan wat de energiestatus van jouw kantoor is. Is het energielabel namelijk onvoldoende, dan zal je vóór 2023 nog energiebesparende maatregelen moeten nemen. Omdat je niet de enige bent, verdient het aanbeveling hiermee niet te lang meer te wachten. Je loopt anders het risico dat je kantoor vanaf 2023 niet meer bruikbaar is.


Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Je kan met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers je gebouw verduurzamen. Dat kan met een warmtepomp en een zonneboiler. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.


Ook verplichte energiebesparing?

Verbruikt jouw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas, dan ben je ook verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.


Er bestaat ook een informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat je moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd.


Tip: moet je investeringen maken om te voldoen aan energielabel C? Wij helpen je met je investeringsbeslissingen en brengen subsidies en fiscale regelingen in kaart, zodat je jouw kantoor tijdig en vooral financieel gunstig kunt verduurzamen. Neem gerust contact op met je relatiebeheerder.


bottom of page