top of page

Aftrek hypotheekrente eigen woning bij scheiden


Heb je een gezamenlijke eigen woning en ga je scheiden? Houd dan ook rekening met je aftrek hypotheekrente in de aangifte inkomstenbelasting. Die kan je namelijk niet in alle gevallen in aftrek blijven brengen.


Nog twee jaar aftrek hypotheekrente

Ga je scheiden en verlaat je de eigen woning? Dan heb je daarna, onder voorwaarden, nog twee jaar recht op aftrek van de hypotheekrente van die woning.


Let op! Je kan alleen de betaalde rente in aftrek brengen voor jouw aandeel in de woning en de hypotheekschuld. Is jouw aandeel bijvoorbeeld 50%, dan kan je ook maar 50% van de hypotheekrente in aftrek brengen.


Aftrek rente als partneralimentatie?

Betaal je meer hypotheekrente dan jouw aandeel? Dan is het meerdere niet aftrekbaar als hypotheekrente eigen woning. Mogelijk kan je het meerdere wel als partneralimentatie in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Is jouw aandeel in de woning en de hypotheekschuld bijvoorbeeld 50%, maar betaal je 70% van de hypotheekrente? Dan kan je 50% in aftrek brengen als hypotheekrente eigen woning en mogelijk 20% als partneralimentatie.


Let op! Dit kan alleen als je ook daadwerkelijk met elkaar afgesproken hebt dat je deze partneralimentatie betaalt. Leg dit daarom schriftelijk vast in de afspraken die je onderling met elkaar maakt. Komt het tot een rechtszaak, dan kan de rechter je ook verplichten tot het betalen van deze partneralimentatie.


Complex

Het voorgaande lijkt misschien relatief eenvoudig, maar de fiscale regels rondom een eigen woning bij echtscheiding omvatten veel meer. Ze kunnen bijzonder complex zijn in scheidingssituaties. Elke situatie is bovendien uniek en kan tot andere fiscale gevolgen leiden.


Zo ondervond ook een belastingplichtige die na de scheiding in de eigen woning bleef wonen die op naam stond van zijn ex-partner. De belastingplichtige kon de hypotheekrente niet in aftrek brengen, omdat hij geen juridische of economische eigenaar was van de woning. In de huwelijkse voorwaarden was wel een finaal verrekenbeding opgenomen, maar dat hielp de belastingplichtige niet. Door dit verrekenbeding verkreeg hij namelijk geen eigendomsrecht, maar een vorderingsrecht op 50% van de woning.


Win advies in

Als je niet voldoet aan de fiscale regels, heb je mogelijk ook geen recht op aftrek hypotheekrente, terwijl je daar in de onderlinge afspraken wel rekening mee hield. Het is daarom belangrijk om je al vroeg in het proces te laten informeren over de fiscale gevolgen van de keuzes en afspraken die je met elkaar wil maken. Op dat moment kan je namelijk nog andere keuzes maken. Als je je pas bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting laat informeren, is dit over het algemeen niet meer mogelijk.


Comments


bottom of page