top of page

Belastingdienst maakt landbouwnormen bekend

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2020 gepubliceerd. Met behulp van deze normen kan je als agrarisch ondernemer de winstaangifte voor 2020 samenstellen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor jouw privégebruik.


Onderverdeling

De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en zaken waarop wordt afgeschreven, zoals landbouwmachines. Er is per sector een verdere onderverdeling te vinden, zoals voor de veehouderij in bijvoorbeeld pluimvee, varkens en schapen.


Waardebepaling

Een belangrijk onderdeel van de landbouwnormen is de waardebepaling van agrarische goederen. Deze is vanwege de diverse situaties erg gedetailleerd. Om toepassing ervan te vereenvoudigen bevatten de landbouwnormen ook verschillende uitgewerkte voorbeeldberekeningen.


Privégebruik

De normen inzake privégebruik zijn bedoeld als richtlijn. De onderlinge verschillen tussen gezinnen zijn dermate groot, dat een zo goed mogelijke schatting gemaakt moet worden op basis van de specifieke gezinssituatie, waarbij de richtlijnen een hulpmiddel zijn.


Afwijken mag, mits onderbouwd

De landbouwnormen zijn opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van agrarische brancheorganisaties. Toch kan je van de normen afwijken, als je van mening bent dat deze in jouw situatie geen goed beeld geven van de waarde van je bedrijfsmiddelen. Je moet dit dan wel onderbouwen. Vind je dit lastig, vraag dan om advies.


Comments


bottom of page