top of page

Belastingtip! Verminder je vermogen in box 3


Heb je een bv en beschik je in privé over een omvangrijk vermogen? Dan kan het lucratief zijn een deel van je vermogen over te hevelen naar je bv. Dit is met name voordelig als je over het vermogen niet te veel rendement behaalt.


Vermogen belast in box 3

Jouw privévermogen valt onder box 3. Hierover betaal je belasting - de vermogensrendementsheffing -, waarbij de fiscus uitgaat van een fictief rendement. Dit wordt geacht hoger te zijn naarmate je vermogen toeneemt. Hierdoor betaal je in 2021 over je belaste vermogen boven € 100.000 al 1,4% belasting, over je belaste vermogen boven € 1.000.000 zelfs 1,76%.


Let op! Dit betaal je ook als jouw werkelijke rendement lager is of negatief.


Vermogen belast in bv

Hevel je het vermogen over naar de bv, dan betaalt de bv alleen belasting over het werkelijk behaalde rendement. Vanaf 2021 is het tarief over de eerste € 245.000 rendement slechts 15% en pas als het aan jou wordt uitgedeeld betaal je over het restant nog 26,9%. Per saldo komt dit neer op een tarief van bijna 38% over het behaalde rendement.


Overhevelen naar bv?

Met name bij een laag rendement, zoals momenteel op een spaarrekening, is het voordeliger om je vermogen over te hevelen naar je bv. Je bespaart hiermee de belasting in box 3 en hoeft slechts te betalen over een rendement van vrijwel nihil.


Kapitaal inbrengen of lenen

Je kan vermogen overhevelen door middel van een kapitaalstorting of door je bv een lening te verstrekken. Denk er in het laatste geval wel aan dat je zakelijke voorwaarden hanteert, zoals een vaststellen en betalen van een reële rente. Onze fiscaal adviseurs kunnen je hierbij van het juiste advies voorzien.


bottom of page