top of page

Beoordeel de hoogte van de winst van je bv


De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende twee jaren verder dalen en zien er als volgt uit:


Jaar Tarief eerste schijf Lengte eerste schijf Tarief tweede schijf

2020 16,5% € 200.000 25%

2021 15% € 245.000 25%

2022 15% € 395.000 25%


Aan het eind van het jaar krijg je meer duidelijkheid over de winstpositie. Beoordeel of de winst van je bv(’s) (of de fiscale eenheid Vpb waarin deze gevoegd is/zijn) in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijd je net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000. Hierboven bedraagt de belasting 25% in plaats van 16,5%.


Het kan dan aantrekkelijk zijn om de winst te verlagen door bijvoorbeeld een geplande investering naar voren te halen of een herinvesteringsreserve te vormen. Houd hierbij wel rekening met de invloed die dit heeft op de hoogte van de totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Of wellicht zijn er mogelijkheden voor het vormen van voorzieningen.


Tip: wijkt de winst af, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag Vpb aan. Hiermee voorkom je de betaling van belastingrente, die vanwege de coronacrisis verlaagd is naar 4%, terwijl je bij een teruggave voorkomt dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.


Comments


bottom of page