top of page

Beperk privéopnames vóór 1 januari


Je privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari. Daarom is het zaak privéopnames vóór deze datum te beperken.


Box 3

De belastingheffing in box 3 is afhankelijk van de omvang van je vermogen. Hoe meer vermogen, hoe hoger de belasting. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. Volgend jaar kan dit oplopen tot 5,53%. Het tarief in box 3 van 31% betekent dat je dus maximaal 5,53% x 31% = 1,71% van het vermogen betaalt aan belasting.


Opname winst

Ondernemers in de inkomstenbelasting die de winst naar privé over willen brengen, doen dit vanwege genoemde peildatum het beste na 1 januari. Je mag niet onbeperkt liquide middelen in je bedrijf houden, maar pas als er sprake is van ‘duurzaam overtollige’ middelen moet je ze naar privé overbrengen.


Let op! Je mag wel reserves aanhouden voor bijvoorbeeld investeringen, pensioen en voor als de winstontwikkeling een keer tegenvalt.


Dividend

Het bovenstaande geldt ook voor de dga met een bv. Uitgekeerd dividend wordt belast in box 2 en behoort daarna tot het privévermogen, dat belast is in box 3. Daarom kan je ook het beste pas na 1 januari dividend uitkeren.


Storten vanuit privé

Heb je veel vermogen in privé, dan zijn binnen de wettelijke mogelijkheden ook juist liquiditeiten in te brengen in je onderneming of bv. Doe dit dan juist vóór 1 januari.


Antimisbruik

De fiscus gaat misbruik tegen. Vermogen dat voor 1 januari vanuit box 3 naar de onderneming of bv wordt overgebracht én dat niet langer dan zes aaneengesloten maanden binnen deze box wordt gebruikt, is belast in beide boxen. Dubbel belasting betalen is het gevolg. Voor vermogen dat langer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden van box is verwisseld, hoef je geen dubbele belasting te betalen als je zakelijke motieven kunt bewijzen.


Begrijpelijk als je vragen hebt. Neem gerust contact op met je relatiebeheerder.


Comments


bottom of page