top of page

Corona | Financiële problemen klant? Toch tijdig facturerenDoor de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van je klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet je hen tijdig factureren, anders kan je problemen krijgen met de fiscus. Factuurplicht Onder meer als je goederen en diensten aan andere ondernemers levert, ben je in beginsel verplicht een factuur te sturen. Dit moet uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin je hebt geleverd. Klant in moeilijkheden Door de coronacrisis heb je wellicht goederen en diensten geleverd aan klanten die nu in financiële moeilijkheden verkeren. Toch moet je ook hen tijdig een factuur sturen, anders kan je zelf problemen krijgen met de fiscus. Uitstel van betaling Het staat je vrij klanten al dan niet extra leverancierskrediet te geven en bijvoorbeeld een betaaltermijn van twee maanden te bieden in plaats van één maand. Het is natuurlijk wel van belang dat je daardoor niet zelf in financiële problemen komt, want ook jouw financiële verplichtingen lopen waarschijnlijk gewoon door. Fiscus verleent ‘gratis’ uitstel Dat je de factuur pas later betaald krijgt, heeft geen invloed op de btw-aangifte, ervan uitgaande dat je het factuurstelsel hanteert. Je neemt het bedrag van de levering dus gewoon op in het aangiftetijdvak waarin je de factuur stuurt. Je hoeft de daar inbegrepen btw overigens niet direct te betalen, want desgevraagd kan je vanwege de coronacrisis voor een periode van drie maanden uitstel van betaling aanvragen. Dit moet online, met behulp van je DigiD-code. Je betaalt slechts 0,01% rente op jaarbasis. Factuur wordt niet betaald, wat nu? Heb je een factuur gestuurd en ziet het ernaar uit dat deze niet betaald wordt, dan kan je de btw terugvragen zodra zeker is dat de vordering (gedeeltelijk) niet wordt betaald. De fiscus gaat hiervan uit wanneer uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die je met je klant bent overeengekomen, de factuur niet is betaald. Let op! Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt hiervoor de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door de klant. Hoe btw terugvragen? Het bedrag van de teruggaaf verwerk je in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of waarin de termijn van één jaar is verstreken. Je vult het bedrag dat je terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van de btw-aangifte. Wordt de factuur alsnog voldaan? Op het moment dat de factuur na het terugvorderen van de btw alsnog wordt betaald, moet je het bedrag aan omzet en btw in de eerstvolgende btw-aangifte weer opnieuw aangeven. Pas op met lening Kan de klant de factuur niet betalen en vraagt hij jou dit om te zetten in een lening, dan moet je de btw wel gewoon afdragen. Pas hiermee dus op!

Comentários


bottom of page