top of page

Corona | Is einde jaar tantième van invloed op de Tozo?


Klopt het dat een inkomensstijging in het najaar van 2020 invloed kan hebben op de toegekende Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) in het voorjaar? Dus dat voor de uiteindelijke Tozo wordt gekeken naar het jaarinkomen en niet naar het tijdelijk lagere maandinkomen? Als in dat kader een dga zijn salaris in het voorjaar verlaagt in verband met de crisis en een Tozo-uitkering aanvraagt, maar eind 2020 in verband met de gebruikelijkloonregeling een tantième uitkeert, heeft deze tantième dan toch invloed op de hoogte van de Tozo? Inkomenspositie De Tozo kijkt op basis van de nu bekende informatie naar de inkomenspositie in de crisismaanden. Of naderhand kan worden teruggevorderd, kunnen we, nu de Tozo-regeling nog niet officieel is gepubliceerd, nog niet beoordelen. Het vermoeden is dat inkomen naderhand niet van invloed is. Dat zou betekenen dat een tantième die in december wordt uitgekeerd, niet van invloed is op de Tozo-uitkering. Wel is het zo dat de Tozo-uitkering tezamen met het overige inkomen gevolgen kunnen hebben op de hoogte van diverse toeslagen en inkomensafhankelijke regelingen. Toeslagen kunnen lager worden door een Tozo-uitkering. Lager gebruikelijk loon Inmiddels is duidelijk dat het gebruikelijk loon over 2020 lager mag worden vastgesteld. Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de bv, kan de dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de dga het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. De dga kan vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon dus achteraf bepalen, aangezien de gevolgen van de crisis dan duidelijker zijn. Hij mag al genoten loon niet met terugwerkende kracht verlagen.

Comments


bottom of page