top of page

Corona | Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer?


Veel werkgevers willen de kans op besmetting zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. In dit verband is de vraag geoorloofd of het je als werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten. Niet toegestaan Alhoewel een dergelijke actie begrijpelijk is en zeker als het met een oorthermometer of een thermische camera gebeurt - weinig belastend voor de medewerker -, is dit niet toegestaan. Er worden namelijk medische gegevens van werknemers verwerkt en dit is zonder wettelijke juridische grondslag niet toegestaan. AVG Dit is in strijd met de privacywetgeving, zoals verankerd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. De grondslag kan niet gevonden worden in verkregen toestemming van de werknemer. De werknemer verkeert namelijk ten opzichte van de werkgever in een afhankelijkheidsrelatie. Dit kan betekenen dat hij zich onder druk gezet kan voelen of voelt om toch zijn toestemming te verlenen. De toestemming is dan niet in vrijheid verkregen. Bedrijfsarts Mocht je als werkgever om wat voor reden dan ook twijfels hebben over de gezondheid van je werknemers, dan kan je hen doorsturen naar de bedrijfsarts. Alleen een (bedrijfs)arts mag werknemers controleren. De arts deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer. De werknemer op zijn beurt hoeft niet aan jou als werkgever te vertellen dat hij of zij corona heeft. GGD Vermoedt de arts dat de werknemer het coronavirus weleens onder de leden zou kunnen hebben? Dan neemt de arts met spoed contact op met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met jou maatregelen treffen voor op de werkvloer. Naar huis sturen Je mag een werknemer die verkoudheids- of griepverschijnselen heeft, wel - onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis - naar huis sturen. Melden De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de handhavingsinstantie van de privacywetgeving, raadt werknemers aan om dergelijke zaken te melden bij de ondernemingsraad en bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Stopt het temperaturen niet, dan kan de AP handhavend optreden en de verwerking stilleggen.

Commentaires


bottom of page