top of page

Coronasteun ook voor de dga?


Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing? NOW De NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. Het salaris van de dga behoort hier alleen toe als de dga verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Houd er verder rekening mee dat ook voor jou als dga het maximumloon waarvoor een tegemoetkoming kan worden verkregen, bepaald is op € 9.538 per maand. Tozo Zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis kunnen via hun gemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan aangevuld tot aan het bestaansminimum. Ondernemers moeten, om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook als dga moet je minimaal 1.225 uren in het bedrijf werkzaam zijn. Tevens lijkt ook te gelden dat je, alleen of samen met de mogelijk andere in de bv werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen moet bezitten. Zodra hier meer over bekend is, informeren we je direct. Tegemoetkoming schade € 4.000 Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, zoals de horeca, kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. Bedrijven moeten voldoet aan verschillende voorwaarden, zoals een juiste SBI-code. De regeling staat daarmee dus ook open voor bv’s die aan de voorwaarden voldoen. Uitstel van betaling belastingen Bedrijven kunnen online uitstel van betaling aanvragen voor tal van belastingen, onder meer voor de loonheffing en inkomstenbelasting. Dit betekent dat een bv uitstel van betaling voor de loonheffing van de dga kan aanvragen en jij als dga zelf voor de door jou te betalen inkomstenbelasting. Gebruikelijk loon dga Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de bv, kan je als dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stel je het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Je kan vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon dus achteraf bepalen, aangezien de gevolgen van de crisis dan duidelijker zijn. Je mag al genoten loon niet met terugwerkende kracht verlagen. Je kan een en ander ook aanpassen in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en Zvw. Verlaging invorderings- en belastingrente De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, dus ook voor die van de dga. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als je bijvoorbeeld te laat bent met het doen van de aangifte. Dga medische sector Ben je als dga werkzaam in de medische sector, dan kan jouw onderneming wegens omzetverlies een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op basis van het verlies aan vergoede omzet. Naar verwachting zal dit zo’n 60 à 85% zijn van de omzet die normaal gesproken vergoed wordt. De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitsluiting van opticiens en ongecontracteerde audiciens.

bottom of page