top of page

Deadline: deze week nog TVL aanvragen


Je kan deze week nog de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 29 januari om 17.00 uur binnen zijn bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), anders krijg je niets.


Omvang tegemoetkoming

De omvang van de tegemoetkoming is afhankelijk van je omzetverlies. Het verlies aan omzet moet minstens 30% zijn. De tegemoetkoming loopt op van minimaal 50% tot 70% van de vaste lasten.


Let op! Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS.


Opslag horeca en non-food detailhandel

De TVL voor het vierde kwartaal 2020 wordt automatisch opgehoogd met een toeslag voor de horeca en voor de non-food detailhandel als je aan de voorwaarden voldoet. Dit vanwege de verplichte sluiting van deze sectoren. Apart aanvragen van de toeslag hoeft dus niet.


Kommentare


bottom of page