top of page

Deadline vaststelling NOW5 verlengd


Werkgevers krijgen langer de tijd om de definitieve vaststelling van de NOW5, dus over de vijfde periode, aan te vragen. De termijn hiervoor is verlengd van 22 februari 2023 naar 2 juni 2023.


NOW

De NOW was een financiële tegemoetkoming voor de loonkosten van ondernemingen die vanwege de coronacrisis met een aanzienlijke omzetdaling werden geconfronteerd. De NOW werd in eerste instantie uitgekeerd als voorschot op basis van een geschat omzetverlies. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, ontvangt de ondernemer de definitieve tegemoetkoming. Hiertoe moet het definitieve omzetverlies worden vastgesteld.


NOW5

De vijfde NOW-periode heeft betrekking op aanvragen van de NOW in de periode april tot en met juni 2021. Aanvragen hiervoor konden worden ingediend van 6 mei tot en met 30 juni 2021.


Gelijk met NOW6

De deadline om de NOW5 definitief vast te stellen, is nu gelijk getrokken met die voor de zesde NOW. De NOW6 kon worden aangevraagd voor de periode juli tot en met september 2021.


Het voordeel van het gelijktrekken van de uiterste vaststellingsdatum van NOW5 en NOW6 is dat accountants op basis van het gecombineerde accountantsprotocol bepaalde controlewerkzaamheden met betrekking tot de omzet kunnen combineren.


Let op! Je moet dus de definitieve vaststelling van NOW5 én NOW6 uiterlijk op 2 juni 2023 indienen bij het UWV.


Comentários


bottom of page