top of page

Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet?


Heb je een werknemer die niet functioneert zoals het zou moeten? Dan mag je deze werknemer niet zomaar ontslaan. Je moet met de werknemer aan de slag om zijn functioneren te verbeteren. Het is dan niet voldoende om alleen een verbetertraject aan te bieden.


Niet functioneren?

Als een werknemer niet goed functioneert, gelden er strikte voorwaarden voor ontslag. Een van die voorwaarden is dat je een verbetertraject aanbiedt. Waar moet je nog meer aan denken?


De voorwaarden op een rij

Je moet in de eerste plaats de werknemer tijdig laten weten dat je vindt dat zijn prestaties onder de maat zijn. Je moet door middel van documenten kunnen aantonen dat je dit hebt gedaan. Daarnaast moet uit deze documenten blijken dat je je werknemer voldoende in de gelegenheid hebt gesteld om zijn functioneren te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van een verbetertraject. Als het verbetertraject niet slaagt, moet je onderzoeken of er een andere passende functie in het bedrijf voorhanden is. Pas daarna kan je de werknemer eventueel ontslaan.


Denk aan de inhoud

Sommige werkgevers denken dat het aanbieden van een verbetertraject al voldoende is om aan de voorwaarden te voldoen. Daar dacht het Gerechtshof Den Haag onlangs anders over. In die procedure wilde de werkgever een werkneemster vanwege disfunctioneren ontslaan. Tot dat moment was de werkneemster nog nooit op haar functioneren aangesproken. De werkgever pakte flink door en bood de werkneemster direct een vaststellingsovereenkomst aan. Toen de werkneemster zich ziekmeldde, kreeg ze een verbetertraject aangeboden. Daar werd in de praktijk alleen geen echte invulling aan gegeven.


Onder de maat

Het Gerechtshof vond dat de werkneemster niet tijdig en onvoldoende duidelijk op haar disfunctioneren was aangesproken. Ook waren er geen gespreksverslagen gemaakt en was er geen invulling gegeven aan het verbetertraject. De rechter vond deze handelwijze van de werkgever ernstig verwijtbaar en kende de werkneemster een billijke vergoeding van € 55.000 toe.


Hoe pak je dit goed aan?

Als een van jouw werknemers niet goed functioneert, kan je het beste de volgende stappen nemen:

  • Spreek een werknemer altijd op disfunctioneren aan en laat de werknemer hierop reageren. Tip: maak altijd gespreksverslagen en laat deze door de werknemer voor akkoord of gezien tekenen.

  • Bied een verbetertraject aan inclusief evaluatiemomenten. Tip: leg ook de evaluaties schriftelijk vast.

  • Bespreek met de werknemer wat je kan doen om het functioneren te verbeteren, zoals het aanbieden van een cursus.

  • Leg duidelijk vast binnen welke redelijke termijn het functioneren op peil moet zijn.


Let op! Denk er daarbij ook aan dat duidelijk is welke maatregelen er anders worden genomen, zoals herplaatsing of, als dat niet mogelijk is, ontslag.


Comments


bottom of page