top of page

Eigen maaltijden ondernemer aftrekbaar?

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Als ondernemer ben je vast wel eens onderweg naar een congres of klant. Waarschijnlijk maak je dan ook wel eens kosten voor een maaltijd of een drankje. Maar zijn die kosten ook aftrekbaar? Wat vond de rechtbank Breda hier onlangs van?


Consultant op locatie

In bovengenoemde zaak ging het om een consultant, een ondernemer, op het gebied van het verbeteren van bedrijfs- en informatieprocessen. De man voerde zijn werkzaamheden in 2014 en 2015 gedurende langere tijd op locatie bij zijn opdrachtgevers uit. Hier huurde hij dan een kamer of studio.


Kosten aftrekbaar?

Voor de rechtbank kwam de vraag aan de orde of de kosten van maaltijden, zogenaamde verteerkosten, dan aftrekbaar waren. De kosten van de gehuurde kamer en studio waren volgens de rechtbank wel aftrekbaar, omdat deze huisvestingskosten veroorzaakt worden door de zakelijke activiteiten. Dat geldt echter niet voor de kosten van verteer.


Overheersend privékarakter

De kosten van verteer hebben volgens de rechtbank een overheersend privékarakter en zijn daarom niet aftrekbaar. De kosten zijn niet zakelijk, omdat ze niet veroorzaakt worden door de activiteiten. Een mens moet immers sowieso eten. De consultant had de kosten als ‘gemengde kosten’ voor 80% in aftrek gebracht, maar de rechter ging hier dus niet in mee.


Anders dan werknemer

De consultant voerde nog aan dat een werkgever in dezelfde situatie de kosten van maaltijden van zijn personeel wel belastingvrij kan vergoeden, maar ook dit bracht geen verandering in de situatie. Volgens de rechtbank vloeit dit voort uit de plicht tot het vergoeden van kosten van de werknemer op grond van de contractuele relatie met de werknemer. De opgelegde aanslagen bleven dan ook in stand.


Vragen over de aftrek van kosten van verteer? Laat het ons weten en neem contact op.


Comments


bottom of page