top of page

EINDEJAARSTIP – Koop nog dit jaar een lijfrente


Koop nog dit jaar een lijfrente of stort een bedrag op je lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Aan het begin van het jaar mag je nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben. Het pensioenopbouwtekort wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte.


Deze ruimte is te berekenen op de site van de Belastingdienst. Als je voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kan je de premie in 2021 aftrekken tegen maximaal 49,5%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Als je nu de premie kan aftrekken tegen 49,5% en zijn de uitkeringen vanwege een daling van jouw inkomen te zijner tijd belast tegen 37,05%, dan bedraagt het tariefvoordeel 12,45%-punt.


Tip: zorg dat je de lijfrentepremies in 2021 betaalt! Alleen dan zijn deze nog in aftrek te brengen in de aangifte inkomstenbelasting 2021. Bovendien verminder je daarmee je vermogen, zodat je minder belasting betaalt in box 3.


Let op! De betaalde lijfrentepremie vermindert de te betalen belasting, maar niet de te betalen premie Zvw. Over de lijfrente-uitkering betaal je bij ontvangst wel premie Zvw. Dit betekent een dubbele heffing, voor zover je inkomen bij uitbetaling van de lijfrentetermijnen onder de Zvw-premiegrens valt en je nu de Zvw-premiegrens nog niet hebt bereikt. Hierdoor wordt het nettorendement van de lijfrente kleiner.


Inkomensafhankelijk

Bepaalde heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk. Zo is de algemene heffingskorting mogelijk hoger door de aftrek van een lijfrentepremie. Boven een inkomen van € 68.507 heeft de lijfrentepremieaftrek in 2021 geen effect meer op de algemene heffingskorting.


Comments


bottom of page
<