top of page

EINDEJAARSTIP – Maak (klein)kinderen blij met een schenking


Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kan je in 2021 je kinderen belastingvrij € 6.604 schenken en je kleinkinderen of derden € 3.244. Deze vrijstellingen zijn in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd vanwege de coronacrisis. Dit betekent dat genoemde bedragen, na correctie vanwege de inflatie, in 2022 weer met € 1.000 worden verlaagd.


Voor kinderentussen 18 en 40 jaar geldt een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:


  • € 26.881;

  • € 55.996 als het bedrag gebruikt wordt voor een studie;

  • € 105.302 als het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.


Let op! De eenmalige schenking van € 105.302 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Houd wel rekening met de voorwaarden van deze schenking. De schenking kan eveneens worden toegepast als het kind ouder is dan 40, maar een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar oud.


Tip: schenk je nog in 2021, dan vermindert de schenking je vermogen in box 3, wat bij jou tot belastingbesparing leidt.


Comments


bottom of page