top of page

EINDEJAARSTIP – Plan verkoop eigen woning slim rondom de jaarwisseling


Verkoop je je eigen woning, dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari 2022 plaatsvindt. Als je de ontvangen koopsom namelijk niet direct gebruikt voor de aankoop van een nieuwe eigen woning, valt deze per 1 januari 2022 in box 3. Belastingheffing in box 3 is eenvoudig te voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 2 januari 2022.


Tip: plan de overdracht van je eigen woning bij de notaris slim en bespaar box 3-heffing. Draag je je eigen woning bij de notaris over voor 1 januari 2022 en wend je de ontvangen koopsom nog voor 1 januari 2022 aan voor de koop van een nieuwe eigen woning bij de notaris? Dan valt de ontvangen koopsom niet in box 3.


Let op! Het schuiven met de datum is niet altijd eenvoudig, omdat de koper mogelijk een tegenovergesteld belang heeft.


bottom of page