top of page

EINDEJAARSTIP – Welke beloning voor meewerkende partner?


Is jouw partner niet bij jou in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee in het bedrijf? Dan kan je hiermee fiscaal rekening houden. Je kan kiezen voor de meewerkaftrek. Dit is een percentage van de winst dat afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren.


Je kan echter ook kiezen voor de arbeidsbeloning. Dit moet een reëel uurloon zijn voor de verrichte werkzaamheden en moet in een jaar minimaal € 5.000 bedragen. Jouw partner wordt hier zelfstandig voor belast.


Arbeidsbeloning

Via de arbeidsbeloning is te voorkomen dat bij je partner heffingskortingen verloren gaan. Bepaalde heffingskortingen kan je partner, als die zelf te weinig inkomen heeft, namelijk nog maar beperkt uitbetaald krijgen. Het betreft de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De afbouw van de uitbetaling van deze kortingen vindt al jaren plaats. Dit jaar kan je partner nog maar 13,3% van de kortingen uitbetaald krijgen (op voorwaarde dat je wel voldoende belasting betaalt), vanaf 2023 helemaal niets meer. Partners die vóór 1 januari 1963 geboren zijn, hebben geen last van de beperkte uitbetaling van de algemene heffingskorting, wel van de beperkingen inzake de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Door je partner een arbeidsbeloning toe te kennen, kan hij of zij de heffingskortingen zelf benutten.


Let op! In een zaak die binnenkort door de Hoge Raad moet worden beoordeeld, is de vraag aan de orde of de minimale beloning van € 5.000 in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Een ondernemer had zijn echtgenote een beloning van slechts € 1.500 toegekend, maar dit werd door de inspecteur niet geaccepteerd. De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, is echter van mening dat het niet in aftrek van de winst toelaten van beloningen tot € 5.000 in strijd is met de rechtsgelijkheid.


Let op! De meewerkaftrek heeft geen gevolgen voor het inkomen van de partner. De arbeidsbeloning wel, want de partner wordt hiervoor zelf belast en betaalt hierover ook premies Zvw. Bereken wat voor jou de voordeligste optie is en pas deze toe. Houd hierbij ook rekening met het eventueel verloren gaan van de heffingskortingen. Je mag jaarlijks voor een andere beloningsvorm kiezen als je dat wil. Zorg wel dat je een eventuele meewerkbeloning schriftelijk vastlegt en ook daadwerkelijk betaalt. Voor de meewerkaftrek is dat niet nodig.


Comments


bottom of page