top of page

Extra lastenverlichting voor mkb: Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)


SPECIAL LONEN 2023 | Het kabinet trekt voor de jaren 2023 tot en met 2027 per jaar € 500 miljoen extra uit voor lastenverlichting voor het mkb.


De WBSO is een fiscale korting op de loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling om innovatie te stimuleren. Bedrijven met personeel kunnen tevens een extra aftrek ontvangen over andere kosten en uitgaven van het S&O-project. Denk aan de inkoop van materialen. De korting bedraagt in 2023, net als in 2022, 32% op innovatiekosten tot € 350.000 (voor technostarters 40%), daarboven bedraagt de korting 16%.


Indexatie WBSO

Onderdeel van het pakket lastenverlichting is ook een indexering van de WBSO. De indexering heeft betrekking op het totale budget van de WBSO. Voor 2023 is er een budget van € 1.437 miljoen beschikbaar. Doel van de indexatie is om aan te sluiten bij de werkelijke loon- en prijsstijgingen van de S&O-loonkosten, zodat overschrijding van budgetten zo veel mogelijk wordt vermeden.


留言


bottom of page