top of page

Fiscale toost op het nieuwe jaar!


Traditiegetrouw heffen we begin januari het glas op het nieuwe jaar. Ook veel bedrijven doen hier met hun relaties aan mee. Hoe verreken je dit fiscaal?


Gemengde kosten

De kosten van dit soort feestelijke bijeenkomsten zijn als ‘gemengde kosten’ in beginsel maar beperkt aftrekbaar van de winst. Bedrijven waarvan de winst belast is in de inkomstenbelasting, kunnen deze kosten in beginsel voor 80% aftrekken. Voor bedrijven waarvan de winst in de vennootschapsbelasting valt, is dit in beginsel 73,5%.


Vast bedrag

Zowel in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting kan een bedrijf er ook voor kiezen de kosten voor 100% ten laste van de winst te brengen. In dat geval kunnen bedrijven in de inkomstenbelasting een vast bedrag van € 4.600 niet aftrekken. Een snelle rekensom leert dat dit alleen voordelig is als in een jaar in totaal meer dan € 23.000 aan gemengde kosten wordt gemaakt.


Loonsom

Voor bedrijven in de vennootschapsbelasting ligt het wat ingewikkelder. Zij kunnen er ook voor kiezen de kosten voor 100% af te trekken en een vast bedrag niet ten laste van de winst te brengen. Dit bedrag is ook € 4.600, tenzij 0,4% van de loonsom een hoger bedrag oplevert.


Voorbeeld

De loonsom van je bedrijf is € 1.250.000 en je hebt in het jaar € 20.000 aan gemengde kosten. Voor het vaste bedrag dat niet aftrekbaar is nemen we 0,4% x € 1.250.000 = € 5.000. Dit is meer dan € 4.600, dus gaan we uit van € 5.000. Je kunt 100% -/- 73,5% = 26,5% van € 20.000 niet aftrekken, ofwel € 5.300. In dit geval kan je er dus beter voor kiezen het vaste bedrag van € 5.000 niet ten laste van de winst te brengen. Je kunt dan namelijk € 5.300 -/- € 5.000 = € 300 meer kosten in aftrek brengen.


Proosten op de werkplek?

Wordt er ook samen met het personeel geborreld, dan ligt het helaas nog wat gecompliceerder. Om te beginnen is dan van belang of er op de werkplek geproost wordt of niet? Zo ja, dan zijn ook deze kosten maar beperkt aftrekbaar, zoals voor relaties. De borrel is voor het personeel zelf dan onbelast.


Niet op de werkplek?

Een borrel die je niet op de werkplek organiseert maar bijvoorbeeld in een horecagelegenheid, is voor je personeel belast. Wil je dat liever niet, dan kan je ervoor kiezen de kosten van de borrel onder te brengen in de werkkostenregeling (WKR). De borrel is dan onbelast en de kosten zijn voor jou voor 100% aftrekbaar. Let op: zijn er ook relaties, dan zal je de kosten dus moeten splitsen.


Comments


bottom of page