top of page

Fiscus maakt normen verpachting landbouwgrond 2021 bekend


Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze waardering valt voor het jaar 2021 gemiddeld hoger uit, zo blijkt uit cijfers die door de Belastingdienst eerder bekend zijn gemaakt.


Verpachte grond

De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers over de waardering van landbouwgrond. De cijfers hebben betrekking op verpachte landbouwgrond - dat wil zeggen op grasland en akkerland - dat ten behoeve van de landbouw wordt gebruikt.


Let op! De cijfers kunnen dus niet voor andere grondsoorten gebruikt worden, zoals glastuinbouw en boomgaarden.


Verpachte grond

De waarde van verpachte grond is een percentage van de waarde van onverpachte grond. Het percentage is weer afhankelijk van de nog resterende looptijd van de pacht. Hoe korter de resterende looptijd, hoe hoger het percentage. Dit is minimaal 60% van de waarde in onverpachte staat.


Verschillen

De waarde van de grond en de wijzigingen in prijs verschillen per regio enorm. Zo is de waarde van een hectare grond in Groningen zuidelijk Westerkwartier in 2021 € 49.800 (-13,4%) en in de Zuidelijke IJsselmeerpolders € 136.800 (+24,9%).


Invloed heffing box 3?

De hogere waardering leidde tot nu toe voor de eigenaren van de grond tot meer te betalen belasting in box 3. Omdat de Hoge Raad eerder heeft beslist dat het werkelijk behaalde rendement op vermogen bepalend moet zijn voor de te betalen belasting, zal dit ook voor eigenaren van verpachte grond tot een wijziging van de belastingheffing in box 3 leiden.


Let op! Ben je het niet eens met de standaardwaardering volgens de normen van de Belastingdienst, dan kan je hiervan afwijken. Je moet dan wel motiveren waarom naar jouw mening de standaardwaardering op jouw grond niet van toepassing is.


Comments


bottom of page