top of page

Forse verbetering TVL


De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies.


Met terugwerkende kracht 85%

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 uitgebreid. Hierdoor krijgen alle ondernemers van wie de omzet met minstens 30% is teruggevallen, een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten.


Let op! Het percentage is dus niet langer variabel en loopt dus ook niet op naarmate de omzet afneemt.


Meer dan 250 personeelsleden

Ook is de TVL niet langer beperkt tot mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers in dienst. Ook bedrijven met meer dan 250 werknemers kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de regeling.


Maximum wordt verhoogd

Het maximum van de TVL wordt verhoogd van € 90.000 tot € 400.000 voor een periode van drie maanden. Let op, voor ondernemers met maximaal 250 werknemers in dienst bedraagt dit maximum € 330.000 voor een periode van drie maanden. Deze maxima zijn exclusief de opslag voorraadsubsidie voor gesloten detailhandel.


Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kan per saldo meer of minder dan 85% van de vaste lasten aan subsidie worden verkregen.


De TVL kent een vereiste dat een ondernemer minimaal € 3.000 aan vaste lasten in een kwartaal moet hebben. Het kabinet onderzoekt of een verlaging van dit bedrag mogelijk is.


Minimale bedrag wordt ook verhoogd

Het minimale steunbedrag aan TVL wordt daarnaast verhoogd van € 750 naar € 1.500 per periode van drie maanden. Dit is bedoeld om kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen.


Комментарии


bottom of page