top of page

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000


Als dga moet je jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit je bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000.


Verhoging

De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 betekent een verhoging met € 1.000 ten opzichte van vorig jaar. De verhoging vloeit voort uit de algemene jaarlijkse indexering van een aantal bedragen in de belastingwetten.


Hoogte gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv als één van deze bedragen meer is dan € 46.000.


Nadeel voor dga’s

Het hogere gebruikelijk loon is nadelig voor dga’s. Het gebruikelijk loon is namelijk belast in box 1 en wordt daardoor meestal zwaarder belast dan wanneer je als dga een beloning in de vorm van dividend opneemt.


Plus 1,6%

De jaarlijkse indexering van de bedragen is voor 2020 vastgesteld op 1,6%. De verhoging van het gebruikelijk loon valt dit jaar hoger uit, omdat dit bedrag wordt afgerond op eenheden van duizend euro.


Neem gerust contact op als je vragen hebt over de verhoging van het gebruikelijk loon in 2020.Comments


bottom of page