top of page

Geen beschikking? Dan betaal je geen invorderingsrente


Als je een belastingaanslag niet op tijd betaalt, ben je invorderingsrente verschuldigd. Deze moet bij beschikking worden vastgesteld. Gebeurt dit niet, dan hoef je de invorderingsrente niet te betalen, aldus rechtbank Noord-Nederland.


Wanneer invorderingsrente betalen?

Je betaalt invorderingsrente als je na de uiterste betaaldatum van de aanslag nog een bedrag moet betalen. Dit geldt ook als je uitstel van betaling hebt gekregen.


Let op! Vanwege de coronacrisis bedraagt de invorderingsrente tijdelijk slechts 0,01% in plaats van 4%. Deze verlaging is in ieder geval tot 1 oktober 2020 van kracht.


Ontslagvergoeding belast

In een procedure bij genoemde rechtbank ging het over verschuldigde invorderingsrente over een aanslag inkomstenbelasting. Vanwege een geschil was de aanslag te laat betaald. Daarom moest, naast de aanslag, ook invorderingsrente betaald worden.


Geen beschikking

De betreffende belastingplichtige kreeg wel verzoeken de invorderingsrente te betalen, maar de beschikking waarop deze rente gebaseerd was, ontbrak. Volgens de rechter kon daarom niet gecontroleerd worden hoe de rente was berekend en of wel vermeld was dat tegen de invorderingsrente bezwaar en beroep mogelijk was.


Prullenbak

Volgens de rechter was de beschikking dermate van belang dat, nu deze ontbrak, geen invorderingsrente berekend kon worden. De inspecteur werd dan ook in het ongelijk gesteld.


Vragen over invorderingsrente? Neem contact op met je relatiebeheerder.


Comments


bottom of page