top of page

Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel


Als een werkgever een werknemer in dienst neemt die moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, is hiervoor een loonkostenvoordeel beschikbaar. Wie bij het aanvragen van deze tegemoetkoming fouten maakt, heeft voldoende mogelijkheden deze te corrigeren. Extra mogelijkheden voor correctie zijn dan ook niet nodig.


Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel kan je krijgen voor de volgende doelgroepen:

  • oudere werknemers vanaf 56 jaar

  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen

  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden

  • arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden


Als het voordeel aanvraagt, heb je een doelgroepenverklaring nodig. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar.


Loonaangifte

Je moet in je loonaangifte aanvinken dat je voor een bepaalde werknemer recht hebt op het loonkostenvoordeel. Maak je hierbij een fout, dan kan je dit zelf eenvoudig herstellen.


Corrigeren tot 1 mei

Door het insturen van een correctiebericht is jouw vergissing ongedaan te maken, ook over de voorgaande maanden. Dit kan maandelijks in het kalenderjaar waarover je de tegemoetkoming aanvraagt. Ook in het jaar volgend op dat kalenderjaar zijn nog correctieberichten in te sturen. Dat kan tot uiterlijk 1 mei van dat jaar. Correcties na 1 mei worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening.


Geen verruiming

Staatssecretaris Wiersma (SZW) heeft in antwoord op Kamervragen laten weten dat hij de correctiemogelijkheden voldoende vindt. Er komen dus geen ruimere mogelijkheden om fouten te herstellen.


Neem contact met ons op als je vragen hebt over het corrigeren van jouw aanvragen inzake het loonkostenvoordeel.


Comments


bottom of page