top of page

Heb je wel recht op aftrek voor werkruimte?


Veel zzp’ers werken vanuit hun woning, maar kunnen daarvoor geen kosten aftrekken. Wanneer kan dat wel en wat nu als er ten onrechte toch kosten in aftrek op de winst zijn gebracht?


Meestal geen aftrek

Een woning wordt meestal niet tot het ondernemingsvermogen gerekend. In dat geval bestaat er voor een werkkamer ook geen recht op aftrek van kosten van de winst, tenzij het een zelfstandige werkkamer is waarin voldoende inkomen wordt verdiend.


Wanneer zelfstandig?

Een werkkamer is zelfstandig als deze een eigen in- of opgang heeft en eigen sanitair. Je zou de werkkamer dus ook zonder problemen aan een derde moeten kunnen verhuren.


Voldoende inkomen

Je moet in of vanuit je werkkamer ook nog voldoende verdienen. Heb je ook elders nog een werkkamer, bijvoorbeeld op je kantoor, dan moet je minstens 70% van je inkomen in de werkkamer aan huis verdienen. Heb je elders geen werkkamer, dan moet je minstens 70% van je inkomen in of vanuit de werkkamer verdienen en minstens 30% in de werkkamer.


Let op! Voldoet je niet aan beide eisen, dus de werkkamer is zelfstandig en je verdient je inkomen in voldoende mate in of vanuit die werkkamer, dan kan je geen kosten ten laste van de winst brengen.


Inspecteur kan navorderen

Heb je toch kosten in aftrek gebracht, dan is er sprake van kwade trouw. De inspecteur kan dan navorderen, ook als de aanslag al definitief vaststaat.


Navordering bleef in stand

Eerder kwam een zaak voor de rechtbank Haarlem, waarbij een zzp’er op advies van zijn adviseur kosten in verband met zijn werkkamer in aftrek had gebracht. De adviseur had echter niet nagevraagd of er wel voldoende inkomen in of vanuit de werkkamer was verdiend. De zzp’er kon dit ook niet aantonen en was blind afgegaan op zijn adviseur. De navordering bleef dan ook in stand.


Comments


bottom of page