top of page

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk


Ondernemers met omzetverlies vanwege corona of door een andere oorzaak, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van de activiteiten volgens je SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kan je een verzoek indienen tot afwijking van jouw SBI-code als deze afwijken van de hoofdactiviteiten.


Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL vergoedt de kosten van vaste lasten afhankelijk van je omzetverlies. De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers, en dus niet op basis van je werkelijke vaste lasten. De branchecijfers worden gebaseerd op jouw SBI-code.


Herzieningsverzoek

Voor het vierde kwartaal van 2020, dit is de periode oktober tot en met december 2020, kan je een verzoek indienen om af te wijken van de SBI-code waaronder je bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De te laten toetsen hoofdactiviteit of gewenste SBI-code moet wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020. Dit kan jouw nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving.


Indienen verzoek

Het verzoek moet je digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hiervoor heb je eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig. DigiD kan je gebruiken als je degene bent die bij Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.


Let op! Het verzoek moet uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.


Toelichting vereist

In het verzoek geef je een toelichting waarin je uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij jouw bedrijfsactiviteiten. Ook moet je informatie verstrekken over de omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van de omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de door jou gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of je grootboek zijn.


Bezwaarprocedure

Je kan geen herzieningsverzoek doen als er een bezwaarprocedure tegen het besluit van de TVL in het vierde kwartaal 2020 loopt of eerder liep. Loopt of liep er een bezwaar, dan wordt gekeken of volgens de nieuwe normen je wellicht toch recht hebt op TVL.


Comments


bottom of page