top of page

Het lage-inkomensvoordeel in 2020


In 2020 gaat er een aantal wijzigingen plaatsvinden in het lage-inkomensvoordeel. De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor het jaar 2020 zijn vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2020.


Bedragen LIV 2020

De hoge en lage tegemoetkoming worden vanaf dit jaar samengevoegd naar één uniforme tegemoetkoming van € 0,51 per verloond uur, met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar. Deze tegemoetkoming geldt voor werknemers met een uurloon van meer dan € 10,29, maar niet meer dan € 12,87 per uur.


Gemiddeld uurloon 2020: ˃ € 10,29 ≤ € 12,87

LIV per werknemer per uur: € 0,51

Maximaal LIV per werknemer per jaar: € 1.000 per jaar


Tip: je kan het uurloon van de werknemers zelf beïnvloeden om te zorgen dat je zo veel mogelijk van het LIV profiteert. Bijvoorbeeld door werknemers die iets boven de grens van het uurloon verdienen een kostenvergoeding via de werkkostenregeling te geven in ruil voor iets minder loon. Uiteraard kan dit alleen binnen de geldende wettelijke fiscale mogelijkheden.


Voorwaarden LIV

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LIV blijven in 2020 wel ongewijzigd:

  • De werknemer voldoet aan een vastgesteld gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon).

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

  • Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar).

  • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.


Comments


bottom of page