top of page

Hoeveel mag je in 2020 belastingvrij schenken?


Als je wilt, kan je ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.


Vrijstelling per jaar

De vrijstelling geldt per kalenderjaar. Een schenking in december 2019, bijvoorbeeld met kerst, staat een wederom vrijgestelde schenking in januari van dit jaar dus niet in de weg.


Kleinkinderen

Voor schenkingen aan je kleinkinderen geldt geen specifieke vrijstelling. Wel kan je dan gebruik maken van de algemene vrijstelling die voor 2020 is bepaald op € 2.208. Er geldt voor kleinkinderen wel een speciaal tarief als je meer schenkt dan de algemene vrijstelling.


Tarieven

Schenk je meer dan genoemde vrijstellingen aan je kinderen, dat moeten zij belasting betalen over het meerdere boven € 5.515. Tot een bedrag boven de vrijstelling van € 126.723 is het tarief 10%. Over het meerdere is het tarief 20%. Voor je kleinkinderen bedraagt tot € 126.723 het tarief 18%, terwijl over het meerdere een tarief geldt van 36%. Voor schenkingen aan willekeurige derden boven de algemene vrijstelling zijn deze tarieven 30%, respectievelijk 40%.


Let op! De verkrijger van de schenking moet de schenkbelasting betalen.


Eenmalig extraatje voor je kinderen

Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 26.457. Bij aantoonbaar gebruik van de schenking voor een dure studie of een eigen woning, geldt eenmalig een verhoogde vrijstelling van € 55.114, respectievelijk € 103.643.


Let op! Genoemde vrijstelling van € 103.643 ten behoeve van een eigen woning geldt ook voor schenkingen aan een willekeurige derde.


Heb je vragen over belastingvrij schenken in 2020, neem dan contact met ons op.


Comments


bottom of page