top of page

Hogere lijfrenteaftrek vanaf 2023


Vanaf 2023 is er de mogelijkheid om een hoger bedrag aan lijfrentepremie in aftrek te brengen in e aangifte inkomstenbelasting. Dit is een van de afspraken die in de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat.


Pensioenakkoord

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) staan de afspraken uit het Pensioenakkoord. Met de inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2023 is ook de mogelijkheid geïntroduceerd om een hoger bedrag aan lijfrentepremies in aftrek te brengen.


Tip: mensen in loondienst, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen door de WTP fiscaal voordelig extra pensioen opbouwen.


Lijfrenteaftrek bij pensioentekort

Als sprake is van een pensioentekort, kan je betaalde lijfrentepremies in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Aftrek is mogelijk tot maximaal je jaarruimte en reserveringsruimte.


1. Hogere jaarruimte vanaf 2023

De jaarruimte in een jaar berekende je in 2023 in eerste instantie door 13,3% van de zogenaamde premiegrondslag te nemen. Dit percentage van 13,3% is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 30%.


De premiegrondslag 2023 is het bruto-inkomen in 2022 (met een maximum van € 128.810) verminderd met de zogenaamde AOW-franchise (€ 13.646).


Op het bedrag van 30% van de premiegrondslag moet je nog je pensioenaangroei uit 2022 in mindering brengen.


Let op! De pensioenaangroei wordt berekend volgens een wettelijk vastgestelde berekening. Als je volgens deze berekening in 2022 meer pensioenaangroei had dan 30% van de premiegrondslag, heb je volgens de wettelijke bepalingen geen pensioentekort. Je hebt dan geen jaarruimte en kan ook geen lijfrentepremies in aftrek brengen.


Tip: door de verhoging van het percentage van 13,3% naar 30% kom je nu eerder in aanmerking voor lijfrenteaftrek.


2. Meer jaren én hogere reserveringsruimte vanaf 2023

Benut je (een deel van) de jaarruimte niet, dan wordt dit opgeteld bij je reserveringsruimte. De reserveringsruimte bedroeg in 2023 in eerste instantie de niet benutte jaarruimten in de zeven voorafgaande jaren. Dit is nu verruimd naar de niet benutte jaarruimten in de tien voorafgaande jaren.


De maximaal in een jaar te gebruiken reserveringsruimte is vanaf 2023 ook verhoogd, en wel naar € 38.000.


3. Lijfrenteaftrek ná AOW-leeftijd vanaf 2023

Voorheen was aftrek van lijfrentepremie na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet meer mogelijk. Je kan nu echter wel tot vijf jaar ná het bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd lijfrentepremies in aftrek brengen.


Tip: vragen over de fiscale mogelijkheden in jouw situatie? Neem dan contact met ons op.


Comments


bottom of page