top of page

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting landgoedvennootschap


Per 1 januari 2022 is een nieuwe fiscale maatregel van kracht voor vennootschappen met landgoederen. Onder een aantal voorwaarden gaat voor de dividendbelasting een inhoudingsvrijstelling gelden. Welke voorwaarden zijn dit?


Fiscale faciliteiten voor landgoed

Onder de Natuurschoonwet 1928 kan een Nederlands of buitenlands landgoed vallen. Je hebt dan recht op fiscale faciliteiten met als doel het in stand houden van landgoederen en het bevorderen van natuurschoon in particulier bezit. De fiscale faciliteiten gelden voor diverse belastingen.


Nog geen faciliteit in de dividendbelasting

Heb je een vennootschap? Dan geldt tot nu toe voor jou dat er in de dividendbelasting momenteel geen faciliteit geldt. Dit betekent dat jouw NSW-vennootschap dividendbelasting moet inhouden op dividenduitkeringen aan de aandeelhouders. In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen recht bestaat op teruggaaf of verrekening van de ingehouden dividendbelasting. Daarom is nu in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2022 een inhoudingsvrijstelling voorgesteld voor NSW-vennootschappen in de dividendbelasting.


Voorwaarden vrijstelling

Deze nieuwe inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting geldt voor vennootschappen waarvan:

  • de bezittingen uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit landgoederen in de zin van de NSW 1928;

  • de werkzaamheden ten minste hoofdzakelijk bestaan uit de instandhouding van die landgoederen; en

  • de overige werkzaamheden niet kunnen worden aangemerkt als het drijven van een onderneming.


Goedkeuring

Vooruitlopend op het wetsvoorstel is in het Besluit Inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen al goedgekeurd dat inhouding van dividendbelasting achterwege kan blijven bij winstuitkeringen door NSW-vennootschappen.


Comments


bottom of page