top of page

Invoering UBO-register vertraagd


De invoering van het zogenaamde UBO-register wordt met enkele maanden uitgesteld. De reden hiervoor is dat de Kamer van Koophandel alle achterstanden inzake de inschrijving niet tijdig kan verwerken.


UBO-register

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.


Financiële instellingen vreesden problemen

Onder financiële instellingen was onrust ontstaan over problemen met het UBO-register. Deze instellingen hielden er rekening mee dat ze geen nieuwe klanten meer aan zouden kunnen nemen, zolang het UBO-register niet op orde was. Deze vrees is door het uitstel van tafel.


Nieuwe deadline

Er geldt inmiddels een nieuwe deadline van 1 januari 2023. Deze is er alleen voor bedrijven die hun papieren al ingeleverd hebben bij de Kamer van Koophandel, maar waarvan de inschrijving in het register nog niet verwerkt is. De invoering van de wet zelf wordt dus niet uitgesteld.


Geen sanctie

Volgens het ministerie van Financiën ligt de oorzaak van de vertraging bij ondernemers die zich precies op of net na de deadline van 27 maart 2022 aangemeld hebben. Wie zich te laat heeft aangemeld krijgt hiervoor echter geen sanctie opgelegd.


Σχόλια


bottom of page