top of page

Keuze volledige belastingplicht voor culturele ANBI


ANBI's die zich (nagenoeg) uitsluitend richten op cultuur, kunnen kiezen om ook hun activiteiten die niet onder de vennootschapsbelasting vallen daarin onder te brengen. Groot voordeel hiervan kan zijn dat verliezen van deze activiteiten verrekend kunnen worden met activiteiten die wel onder de vennootschapsbelasting vallen.


Keuze

Een culturele ANBI kan activiteiten hebben die wel en die niet onder de vennootschapsbelasting (Vpb) vallen. Als met de activiteiten die niet onder de Vpb vallen verliezen geleden worden, kunnen deze verliezen niet verrekend worden met de andere activiteiten.


Dat is anders als de culturele ANBI kiest voor volledige belastingplicht Vpb. Na zo’n keuze vallen namelijk alle activiteiten van de ANBI onder de Vpb, waardoor verliezen en winsten onderling wel verrekend kunnen worden.


Let op! Deze keuze is alleen mogelijk voor culturele ANBI's en niet voor andere ANBI's.


Verzoek

Wil je kiezen voor volledige belastingplicht, dan moet je dat schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst. Doe dit binnen zes maanden na afloop van het boekjaar waarin je de volledige belastingplicht voor het eerst wil toepassen. Voor het jaar 2023 moet je een dergelijk verzoek dus vóór 1 juli 2024 indienen. De Belastingdienst beslist vervolgens of aan de aanvraag tegemoetgekomen kan worden en welke voorwaarden daarvoor gelden.


Let op! Hiervoor gelden standaardvoorwaarden. Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op het beperken van de voordelen van de volledige belastingplicht tot de periode waarin deze volledige belastingplicht geldt.


Tien jaar

Je maakt de keuze meteen voor tien jaar. Pas na die tien jaar is de volledige belastingplicht weer op te zeggen. Doe je dat dan niet, dan zit je wederom tien jaar aan de keuze voor volledige belastingplicht vast.


Let op! Overleg met ons of in jouw situatie de keuze voor volledige belastingplicht verstandig is. Wij adviseren je over de gevolgen en de mogelijke benodigde andere acties die nodig zijn.


Comentarios


bottom of page